Clients

Insurance company DARDANIA – Prishtinë, www.dardaniainsurance.com

DEVOLLI GROUP – Istog, www.devolligroup.com

M&SILLOSI , Xërxë – Rahovec, www.msillosi.com

DEVOLLI CORPORATION – Pejë ,www.devollicorporation.com

KAMILA CHOCOLATE ,Prizren  www.kamilachocolate.com

GACAFERI MOBILE – Pejë ,www.gacaferi.com

VETROK, Pejë , www.vetrok.com

DESCO.MED,Pejë branch-  Item Oxygen s.r.l. / Italy , www.itemoxygen.com

Qendra e Automjeteve të Kosovës “EUROLAB”, Fushë Kosovë , www.euro-lab.org

Fabrika e mishit  LULI COMPANY, Gjilan www.lulicompany.net

Fabrika e mishit FETI ,Gushtericë Prishtinë, www.feti-ks.com

INSTITUTI I MJEKËSISË SË PUNËS – IMP sh.a Prishtinë

ULTRA COSMETICS SH.P.K ,Pejë  www.bibitagroup.com/ultra/en/contact-us.html

BIBITA  sh.p.k, Pejë , www.bibitagroup.com

SHALAJ sh.p.k, Zallq Istog ,  www.shalaj.com/home/

DEVOLLI PRINC CAFFE , Pejë  http://www.devolliprinccaffe.com/